حسابداری و حسابرسی در قائم شهر

ارائه خدمات حسابداری ومالی

-ثبت اسناد حسابداری - بیمه وحقوق ودستمزد -تهیه ترازنامه وسودوزیان - تنظیم گزارشات مدیریتی و تجزیه تحلیل صورتهای مالی -تهیه اظهارنامه مالیاتی -تنظیم...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | مسعود مصیر

خدمات حسابداری و حسابرسی

شرکت حسابداری و حسابرسی روجین تراز مهرگان با داشتن کادر مجرب و نیروهای متخصص آمادگی خود را جهت ارائه خدمات در خصوص تنظیم اظهارنامه مالیاتی،دفتر نویسی قانونی،...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | احمد مذهبی کاسگری